ANNONS

Förbereder inför Allhelgona

Christer Pettersson är kyrko- och fastighetschef vid svenska kyrkan i Huddinge. Han berättar att det är högt tryck på kyrkogårdarna under helgen.
Christer Pettersson är kyrko- och fastighetschef vid svenska kyrkan i Huddinge. Han berättar att det är högt tryck på kyrkogårdarna under helgen.
I helgen är det Allhelgona, och ljus och människor väntas fylla kyrkogårdarna.

– Varje år vid den här tidpunkten svämmar kyrkogården över av människor, säger Christer Pettersson.
ANNONS

I hela helgen väntas massor av människor komma för att hedra och minnas sina efterlevande på Huddinges kyrkogårdar. Levande ljus tänds vid gravarna och kransar lämnas. Enligt Christer Pettersson, kyrko- och fastighetschef vid Svenska kyrkan i Huddinge, finns det två saker man bör tänka på som besökare innan helgen.

– Framför allt är det bra om man är försiktig med ljus. Det har hänt tidigare att kransar eller granar har tagit eld. Sedan får man inte placera glas vid gravarna, säger han.

Christer Pettersson berättar att det är allt fler som besöker kyrkogårdarna i Huddinge under allhelgonahelgen.

– Det har vuxit fram ett allt större intresse. Det var inte alls samma sak när jag var ung på 60-talet. Det blir ett väldigt tryck på hela landets kyrkogårdar och alla kommer hit samma dag. Jag tror att det ökade intresset beror på att alla kommer hit samtidigt och att de då känner en samvaro med andra som tänker på sina anhöriga. Det blir en gemenskap, säger han.

Allhelgonahelgen innehåller egentligen två helgdagar. Alla helgons dag är en rörlig helgdag som firas den lördag som infaller mellan den 31 oktober och 6 november. 2015 infaller Alla helgons dag den 31 oktober. Alla själars dag firas på söndagen dagen efter.

– Vi kommer att vara på plats och hjälpa under helgen. Besökare kan ha behov av hjälp med att hitta en anhörigs gravplats och då kan i leta upp den så länge vi vet namnet, säger Christer Pettersson.

På Huddinges fyra kyrkogårdar finns det tre olika sorters gravar: minneslundar, gravar och askgravlundar. Sammanlagt finns det ungefär 9 000 gravplatser på kommunens kyrkogårdar.

Tre av begravningsplatserna i Huddinge har nu askgravlundar. Den vid Huddinge kyrka är relativt nyöppnad och Christer Pettersson beskriver den som ett mellanting mellan gravplats och minneslund.

– Askgravlunden är inte anonym på samma sätt som minneslunden, utan där placeras namnen på brickor upphängda i träd under olika symboler som fåglar, skepp eller blommor, säger han.

ANNONS

Vid askgravlundarna är det pastoratet som sköter om dekorationerna.

– Det är ingen grav men en bra plats. Det är en form som växt fram väldigt under en 20-årsperiod.

Under helgen kommer även krematoriet vid Sankt Botvids begravningsplats att vara öppet för besökare.

– Det är så att folk kan gå ner dit och se hur det ser ut. Det behöver inte vara så skräckinjagande. Det är en del av livet, säger Christer Pettersson.

Det behöver inte vara så skräckinjagande. Det är en del av livet.

Fakta

Rötter från 1700-talet

Allhelgonadagen har sina rötter i 1700-talet. Dagen infördes som helgdag 1953. Det var under efterkrigstiden som traditionen att tända ljus på anhörigas gravar på allhelgona startade.

Halloween är ursprungligen en keltisk högtid och har egentligen bara firats i Sverige i ett par årtionden. Dagen infaller den 31 oktober och kommer från de anglosaxiska länderna.