ANNONS

Täby förbereder sig för den stora krisen

En ficklampa kan vara en bra pryl att ha i sin krislåda.
En ficklampa kan vara en bra pryl att ha i sin krislåda.
För att förbereda Täbyborna inför stora samhällskriser deltar kommunen nu i MSB:s krisberedskapsvecka.
– Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme, mat och se till att du har fungerande kommunikationsvägar, säger kommunens trygghetssamordnare Gustaf Sundman.
ANNONS

Vet du vad du ska göra när krisen kommer? Fyra av tio svenskar uppger att de inte vet hur de ska förbereda sig inför en samhällskris, trots att så många som åtta av tio anser att egen krisberedskap är viktigt. För att råda bot på okunskapen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lanserat en kampanjvecka där bland annat Täby kommun deltar.

– Kommunen deltar i MSBs kampanjvecka genom att under veckan informera om hur invånare själva kan göra för att vara förberedda i krissituationer samt hur kommunen arbetar med krisberedskap, säger Gustaf Sundman, trygghets- och säkerhetschef i Täby kommun.

Ha en transistorradio hemma

En del i kampanjarbetet är flera filmer från MSB där man får veta hur man ska gå till väga när krisen kommer, och hur man ska förbereda sig. Man ska bland annat ha en krislåda hemma med bland annat en vevbar laddare till mobilen och helst en transistorradio för att kunna ta till sig samhällsinformation om elen slås ut.

– Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme, mat och se till att du har fungerande kommunikationsvägar, säger Gustaf Sundman.

Heidi Andersson ger enkla tips för hur du kan förbereda kommunikationsvägar inför en kris: