Skolorna förbereds på att motverka tvångsäktenskap

Lotta Edholm (L) skolborgarråd.
Lotta Edholm, skolborgarråd (L).
Skolan ska agera i tid om ett barn ligger i riskzonen för att giftas bort.
Det var budkapet i det brev som staden skickade ut till Stockholms högstadie- och gymnasieskolor i fredags.
– Skolan spelar en avgörande roll i att upptäcka och se till att barn och unga som lever med risken att bli bortgifta mot sin vilja får hjälp, säger Lotta Edholm, skolborgarråd (L).

”Sommarlovet kan vara en skön ledighet men är dessvärre också en tid då en del barn och unga riskerar att utsättas för tvångsäktenskap eller annat hedersrelaterat förtryck.”

Så börjar det brev som skickades ut under fredagen till alla rektorer i Stockholm. Brevet gick ut till både kommunala och fristående skolor och tanken är att brevet ska hjälpa att förhindra att barn gifts bort.

– Vi vet att omkring var sjätte elev är utsatt för hedersförtryck. Vi vet också att många, framför allt, flickor förs ut ur landet och gifts bort varje sommar. Brevet är tänkt som en uppmaning till rektorerna, att de ska anmäla så fort de tror att detta kan komma att hända, säger Lotta Edholm, skolborgarråd (L).

Socialtjänsten ska öka beredskapen

Det var just Lotta Edholm som tillsammans med socialborgarrådet  Jan Jönsson (L) tog initiativet till att skicka ut det här brevet.

I brevet står det information om hur skolorna ska agera nu, innan och efter sommarlovet som enligt brevet är en tid då många barn gifts bort. Det bifogas även informationsblad och affischer som skolorna uppmanas att sätta upp.

– Vi skickar även ut information till elverna om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig om de är oroliga att de själva eller deras kompisar riskerar att giftas bort, säger Lotta Edholm.

Utöver den här informationen som skickas ut till skolorna uppmanas även socialtjänsten ha en ökad beredskap på att te emot fler orosanmälningar än vanligt som rör just hedersförtryck.

Brevet

Vad rektorerna ska göra enligt brevet:

1. Nu: kontakta polisen vid omedelbar fara och risk för att ett barn är på väg att föras ut ur landet. Ring 112.

2. Före lovet: gör en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att barn eller unga riskerar att utsättas. Anmäl så snabbt som möjligt för att hindra att barnet förs utomlands under lovet. Se kontaktvägar här: https://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj–barn/Barn-som-farilla/Orosanmalan/

3. Efter lovet i grundskolan: fortsätt följa rutinen för frånvaro genom att utreda så snabbt som möjligt i de fall en elev har längre eller upprepad frånvaro. Anmäl det till Utbildningsförvaltningen enligt instruktion på intranätet: https://intranat.stockholm.se/Sidor/2013/9/Hantering-av-elevers-franvaro/#Upprepadeller-langre-franvaro—anmalan-till-huvudman-1 Det nya momentet är att du också ska meddela din grundskolechef om du misstänker att frånvaron är kopplad till hedersförtryck eller tvångsäktenskap.

4. Efter lovet i gymnasieskolan: det nya momentet är att du ska rapportera till din gymnasiechef om du misstänker att en elev förts utomlands mot sin vilja eller har frånvaro som kan vara kopplad till hedersförtryck eller tvångsäktenskap.

Källa: Stockholms stad