Förbifarten byggs – här blir det köer

Nu sätts spaden i jorden för bygget av motorvägstunneln Förbifart Stockholm. I Häggvik får både bilister och joggare maka på sig.

Om tio år ska Häggvik knytas ihop med Kungens kurva via en 21 kilometer lång motorväg, större delen i tunnel. Nu börjar det gigantiska bygget att dra i gång.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter i vår, efter den tidigare nedfrysningen av projektet. Nu börjar arbetet påverka trafiken.

Den som kör bil i Sollentuna kan räkna med extra köer den närmsta tiden.

– Den som kommer på Norrortsleden och ska upp på E4 kommer att märka att vi flyttat vägen i sidled. Det blir ingen skillnad i kapacitet, men en lite knixigare kurva, så där kan det vara lite mer köer, säger Alexandra Stassais Söderblom, Trafikverkets projektledare för Förbifartens Akalla- och Häggvikdel.

Dessutom ska tre tunnlar breddas, två där motorvägen passerar över Norrortsleden och en gångtunnel till Järvafältet. Vid trafikplats Häggvik kommer hastigheten därför att sänkas till 70 kilometer i timmen.

Men det är inte bara bilisterna som påverkas. Joggingspåret i Fyndetskogen måste flyttas österut för att göra plats åt den nya motorvägen.

– Sollentuna kommun har börjat fälla träd och ska nu anlägga det nya löparspåret, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Löparspåret ska vara klart till sommaren, medan arbetet på E4 väntas pågå året ut.

Fakta

Vägomläggningar just nu

Mellan Akallalänken och Hanstavägen byggs en tillfällig väg. Trafiken på Akallalänken leds om och körfält stängs av.

Tre broar på E4 vid Häggvik breddas. Körfält stängs av nattetid. Sänkt hastighet till 70 km/h.

Motionsspåret i Fyndetskogen håller på att flyttas.

Tomma fastigheter längs med Norra Kolonnvägen väster om Knista rivs.

Källa: Trafikverket