Förbifarten kan få fil för superbuss

Nu lobbas för en justering av Förbifart Stockholm.

Täbyborna ska kunna åka buss till Barkarby – på 18 minuter.

Ett byggbolag, en busstillverkare och ett teknikkonsult­företag. Det är trion som nu vill etablera idén om den så kallade Stockholmsbågen. Tanken är att komplettera Förbifart Stockholm och planerade Tvärförbindelse Södertörn med körfält för supermoderna bussar.

Bekvämlighet och direkttrafik är ledord. I ett material som presenterades förra veckan finns skisser på dubbeldeckare med kafémiljö på övervåningen. Där ska pendlare kunna sitta och arbeta på väg till jobbet, är tanken.

Enligt planerna kan en resa mellan exempelvis Täby och Barkarby ta 18 minuter, i stället för nästan en timme som i dag. Till Haninge tar det 56 minuter, vilket är en förbättring med 25 procent, enligt förslaget.

Centerpartiet i landstinget hör till dem som är positiva. Enligt Markus Berensson (C), landstingsrådssekreterare, skulle det vara som ”tåg på hjul”.

– Förbifart Stockholm tillför kapacitet som vi vill bevara på lång sikt och då är kollektivtrafik väldigt viktig, säger han.

Enligt beräkningar skulle Stockholms- bågen kosta 7,5 miljarder att bygga.

Miljöpartiet är emot Förbifarten men kräver stora satsningar på kollektivtrafik om vägbygget trots allt blir av.

– Vi vill se ett omtag för bättre framkomlighet för bussar. I dag är Förbifarten bara planerad för biltrafik och lastbilar, säger Malin Karlsson (MP), trafikpolitisk talesperson.

Täby blir nytt polisområde bygget av Marstorget är i gång – klart 2018

TÄBY Polisen genomgår just nu en stor omorganisation där 21 olika myndigheter ska göras om till en sammanhållen nationell myndighet. Att region Stockholm får fyra polisområden är bestämt sedan tidigare.

Nu är det även klart med 17 nya lokalpolisområden i Stockholms län. Lokalpolisområde Täby kommer att innefatta Täby, Danderyd, Vallentuna, Österåker och Vaxholm.

TÄBY Startskottet har gått för byggandet av Marstorget som i dag är ett parkområde mellan Grindtorp och Täby centrum.

Det ska byggas i etapper från och med i vår och vara helt utbyggt 2018.

Marstorget kommer att fungera som entré till Täby centrum med infart till bostäder och ett underjordiskt garage.

Dessutom ska det bli plats för aktiviteter, lekplats och en parkour-anläggning.

Förbifart Stockholm tillför kapacitet som vi vill bevara på lång sikt.