Förbifarten överklagas

Västerort Stockholms Naturskyddsförening har överklagat Förbifart Stockholm. Enligt dem strider den mot miljöbalken och bör skrotas.

– Vi förväntar vi oss att länsstyrelsen, nu när de får chansen att pröva förbifarten juridiskt, upphäver detaljplanerna, säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Hon menar att mycket inte är ordentligt utrett. Att förbifarten skulle förbättra hälsoläget i Stockholm bygger på att trafiken minskar i innerstan. Men kalkylen bygger på att trafiken i innerstaden ska öka med 0,5 procent per år.

Vissa naturområden som berörs av detaljplanerna har man dessutom glömt bort, enligt föreningen, som anser att det strider mot plan- och bygglagen att Sveriges största vägprojekt drivs inom med ett så dåligt underlag.