Förbifartens broar får namn

Västerort Nu är det dags att döpa nya tunnlar och broar längs Förbifarten. I samband med det har Lantmäteriet skickat namnrekommendationer till Trafikverket.

Såväl Hanstatunneln, Järvatunneln som Solhemstunneln har namnmässigt starka förankringar i området och rekommenderas som namn för de nya tunnlarna längs Förbifart Stockholm.

Däremot borde förslaget Eriksbergsbron bytas ut mot det mer lämpliga Hjulstabron, anser Lantmäteriet.