LÄS ÄVEN
Östlig förbindelse stryps i nationell plan