Förbjöd rapport från möte

VÄRMDÖ Justitieombudsmannen (JO) granskar nu Värmdö kommuns utbildningsstyrelse. Detta efter att JO har fått in två anmälningar om att utbildningsstyrelsen förbjöd åhörare att rapportera live från styrelsens möte den 18 oktober 2012.

Det var under detta öppna möte som beslutet om kommunens nya skolorganisation togs.

Nu begär JO att utbildningsstyrelsen ska utreda och yttra sig över uppgifterna att åhörare förbjudits att filma, spela in och rapportera direkt från mötet. JO vill även ha protokollet från sammanträdet.