ANNONS

Värmdö förbjuder slöseri med dricksvatten

Sandhamn med Seglarhotellet i bakgrunden.
Sandön är en av öarna där vattenrestriktioner införs.
Dricksvattnet är en bristvara på Sandhamn, Telegrafholmen och Lökholmen. Nu förbjuder Värmdö kommun boende att slösa med det.
ANNONS

Ännu en gång har Tekniska nämnden i Värmdö kommun fattat beslut om att förbjuda boende på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen att använda dricksvattnet som de vill.

Saltvatten riskerar att tränga in i grundvattnet

Anledningen är att uttaget av dricksvattnet inte får överstiga 500 kubikmeter vatten per dygn då allt som överstiger gränsen ökar risken för att saltvatten tänger in i grundvattnet. Det kan i sin tur kan göra vattnet otjänligt under en lång tid framöver. Under föregående somrar har uttaget närmat sig gränsen. Från och med 1 maj får därför inga VA-abonnenter vattna med slang, spola av båtar eller fylla på pooler med dricksvatten. Förbudet gäller till och med den 30 september.