Min lokala hjälte

Förbjudet visitera elevers väskor

JÄRFÄLLA En elevs väska får inte genomsökas av föräldrar eller lärare i samband med klassresor, för att upptäcka exempelvis alkohol och knivar.

Det skriver kommunjuristen i ett svar på en fråga från en Järfällabo. Det går inte att med frivilliga överenskommelser vid klassresor avtala bort det grundlagsfästa skyddet mot kroppsvisitation och husrannsakan, enligt juristen.