Inget förbud – men inte fritt fram att skjuta

Fyrverkeri
Kommunens lokala sföreskrifter reglerar inte fyrverkerier – men ordningslagen gör det.
Sollentunas fyrverkeriförbud ogiltigförklarades av domstol.
Men det betyder inte att det är fritt fram att skjuta raketer på nyår.

I början av 2017 totalförbjöd Sollentuna kommun fyrverkerier med endast två undantag under året: två timmar på nyårsafton och två timmar på valborgsmässoafton.

Förbudet revs dock upp av förvaltningsrätten, som menade att det är en ”obefogad inskränkning i den enskildes frihet”. Och i väntan på besked om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen regleras användningen av fyrverkerier inte i kommunens lokala föreskrifter.

Men det betyder inte att det är fritt fram för fyrverkerier under jul- och nyårshelgerna.

För att få skjuta raketer utomhus kan det krävas tillstånd från polisen – även för att bränna av ett par raketer i trädgården.

– Grundkravet, om man ska följa ordningslagen, är att tillstånd alltid krävs. Det söker man hos polismyndigheten. Det centrala är att det inte får skapa en fara eller olägenhet för någon annan, säger Anders Tellin på Polisområde nord.

Men för smällare och knallskott man kan inte få tillstånd, poängterar han.

– Det är totalförbjudet, säger Anders Tellin.