Förbud mot att ­använda bangård

HAGALUND Arbetsmiljöverket förbjuder all tågtrafik samt sammankoppling och service av tåg vid Hagalunds bangård i Solna.

Trafikverket förbjöds att använda bangården, enligt ett tidigare beslut. Och nu får inte heller SJ och fastighetsägaren Jernhusen använda platsen – så länge de inte undanröjer riskerna för att ramla eller snubbla på den ojämna bangården.

Om företagen inte följer Arbetsmiljöverkets beslut hotar vite på 600 000 kronor vardera.