Förbud mot eldning på grund av torra vädret

NACKA Storstockholms brandförsvar har utfärdat förbud mot eldning i Nacka och Värmdö. Det varma och torra vädret är orsaken. Brandförsvaret uppmanar till stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen och menar att glöd från cigaretter och gnistor från maskiner eller grillar kan räcka för att orsaka en brand som kan sprida sig. Förbudet gäller tills vidare och hela länet.