Förbud mot parkering införs

BRUNNA Sedan i början av maj råder parkeringsförbud på Symmetrivägen, mer specifikt på sträckan mellan Granhammarsvägen och Kraftvägen.

Att långtradare ofta långtidsparkerar här förhindrar folk att läsa informationen på orienteringstavlorna. Det är dock fortfarande tillåtet att stanna till och läsa på tavlorna, men inte parkera så att man skymmer informationen.