ANNONS

Förbud mot sväng ska ge säkrare trafik

ANNONS

Trafiksäkerheten ska förbättras i det högt trafikbelastade och olycksdrabbade området mellan S:t Eriksplan och Drottningholmsvägen. Projektet var först fokuserat till korsningen S:t Eriksgatan-Fleminggatan. Men i december beslutade trafik- och renhållningsnämnden att bredda planen, inte minst för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

För S:t Eriksplans del handlar det om att motortrafik som kör norrut på S:t Eriks­gatan förbjuds att svänga till höger in på S:t Eriksplan, med undantag för bussar. Den som ska ta sig österut får fortsätta på S:t Eriksgatan och köra via Tors­gatan och Odengatan.

– Undersökningar har visat att korsningarna har tillräcklig kapacitet för att klara tillökning av trafiken, säger Jevgenija Palin, projektledare på trafikkontoret i Stockholms stad.

Dessutom kommer det att skapas ett körfält för kollektivtrafik från S:t Eriksbron till S:t Eriksplan. Enligt Jevgenija Palin kommer det att innebära kortare restid för bussar i nordlig riktning, utan att påverka annan trafik.

Förändringarna kring S:t Eriksplan kommer att kräva ytterligare ombyggnad för att det ska bli bättre för fotgängare, cyklister och busstrafik. Den förbjudna högersvängen gör att mer plats frigörs. Hur den ska användas blir dock ensenare fråga. Fram till dess kommer körfältet för biltrafiken att stängas av med tillfälliga blomlådor eller pollare.

Trafiksäkerhetsprojektet från Drottningholmsvägen till S:t Eriksplan beräknas kosta 22 miljoner kronor och kommer att påbörjas under 2013.

Undersökningar har visat att korsningarna har tillräcklig kapacitet för att klara tillökning av trafiken.Jevgenija Palin