ANNONS

Här är nya förbuden för året

Stockholmspolisen har skrivit ut var fjärde bot i Sverige för nya brottet rattsurfning.
Du får inte längre hålla mobilen i handen när du kör bil.
Förbjudet att prata i mobil när du kör– om du inte har handsfree, 18-årsgräns för att sola solarium och obligatorisk förskoleklass för barn från sex år.
Det är några av de nya bestämmelserna som vi nu måste rätta oss efter.
ANNONS

Vid årsskiftet trädde en hel radda nya lagar och förordningar i kraft:

 • Straffet för grovt vapenbrott höjs nu till lägst två år.
 • Det blir straffbart att sprida privata bilder i syfte att allvarligt skada annan person. Lagen kallas olaga integritetsintrång och gäller framförallt de brott som lagen mot förtal har haft svårt att täcka. Nakenbilder och så kallad hämndporr omfattas av lagen, men också uppgifter om någons hälsotillstånd, och att sprida bilder på någon som utsatts för ett allvarligt brott eller som är i en mycket utsatt situation – till exempel en olycksplats.
 • Att föreslå träff med ett barn i sexuellt syfte blir straffbart oavsett om mötet sedan äger rum eller inte. Sedan 2009 har det krävts att personen föreslår träff med barnet plus gör något för att träffen verkligen ska bli av.
 • Tar du in alkohol i Sverige utan att betala skatt så har straffavgiften nu höjts till 40 procent av den skatt som ska betalas.
 • Från och med februari är det förbjudet för bilförare att tala i telefon med mobilen i handen. Att använda handsfree går däremot bra.
 • Från och med höstterminen är det obligatoriskt för alla sexåringar att börja förskoleklass. Skolplikten blir därmed 10 år.
 • Från och med maj höjs kraven på ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger, vilka i dag inte omfattas av lagen. Nu måste alltså även företag med färre än 10 anställda vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.
 • Från september måste du vara 18 år för att få sola solarium.
 • Under februari-april gäller en amnesti för att lämna in olagliga vapen till polisen.
 • Det blir tillåtet att bedriva skyddsjakt på dov- och kronhjortskalvar på fält med oskördade grödor och på skogsplanteringar. Tillstånd behövs ej 1 juli -15 april.
 • Från februari införs en ny elfordonspremie för bland annat elcyklar. Man ansöker om premien, som motsvarar en fjärdedel av inköpspriset – högst 10 000 kronor, hos Naturvårdsverket.
 • Från och med mars höjs straffavgiften för grova överträdelser mot kör- och vilotider i transportbranschen.
 • Kommunernas socialnämnder får nu ansvar för att motverka spelmissbruk.
 • Sekretesskyddet ökas för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät.
 • Sekretesskydd införs för uppgifter om hur personer använder datorer på bibliotek.
 • Advokater som begår brott utanför sin arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund.
 • Rektorer ska få besluta om politiska partier ska bjudas in till skolor. Urval ska ske på objektiv grund, till exempel kan man välja ut partier som sitter i riksdag eller kommunfullmäktige.

(Källor: Riksdagen, Regeringen, Tullverket)

ANNONS