ANNONS

förbund har flyttat till Fittja

ANNONS

Fittja Immigranternas Riksförbund har flyttat in i Mångkulturellt centrums lokaler på Fittja gård. Riksförbundet organiserar olika invandrarföreningar runt om i landet och enskilda medlemmar.

Syftet är bland annat att stödja föreningar, bevaka frågor som rör invandrare och verka för samarbeten mellan medlemmarna och det svenska samhället.

Organisationen har funnits sedan 1973.

ANNONS