ANNONS

Svamp kan stoppa bygget av bostäder i Tumba skog

Mykolog Mattias Andersson lär Curre Holmqvist och Gunilla Nuse vilka svampar som är vilka
Mykolog Mattias Andersson lär Curre Holmqvist och Gunilla Nuse vilka svampar som är vilka
Bygget av de 550 bostäder i området Tumba skog kan du stoppas på grund av rödlistade svampsorter. Föreningen Rädda Tumba Skog var inte nöjd med kommunens naturvärdesinventering så de tog hjälp av svampexperten Mattias Andersson.
ANNONS

Som Mitt i tidigare berättat har Botkyrka kommun planer på att bygga 550 bostäder i området Tumba skog. Före sommaren gick förslaget till detaljplan ut på granskning så att berörda kunde komma med synpunkter. Men granskningsperioden fick förlängas till 4 juli efter att kommunen felaktigt angett enligt vilken lag detaljlplanenarbetet skulle handläggas.

I augusti blev också kommunen JO-anmäld av föreningen Rädda Tumba Skog för att ha begått nya felaktigheter i samband med att de skulle rätta till misstaget.

Som naturvårdare tycker jag att det är en olämplig plats

Mattias Andersson, svampexpert

Nu har planerna om bygget stött på patrull igen då föreningen Rädda Tumba skog anser att man inte gjort någon ordentlig naturinventering. 2015 gjordes en inventering men den var bara övergripande, kommunen har sedan lovat att göra en djupare naturvärdesinventering som de ej har gjort. Därför har Föreningen Rädda Tumba Skog själva tagit initiativ till och bekostat inventering i Tumba skog med hjälp av mykolog Mattias Andersson som är svampexpert.

Det finns också behov av bostäder

Gio Olla, planarkitekt

Han har hittat både så kallade signal- och rödlistade svamparter, rödlistade betyder att arten i sig är hotat. Signalart är ett begrepp man använder för arter som fungerar som indikatorer när man urskiljer områden med höga naturvärden

– Som naturvårdare tycker jag att det är en olämplig plats på grund av svampar och fåglar. Det borde finnas bättre områden att bygga på. Det måste finnas områden som har sämre naturvärden, säger Mattias Andersson.

ANNONS

Enligt den naturvärdesinventeringen som kommunen gjorde 2015 innehåller inte Tumba skog naturvärden av de högre naturvärdesklasserna. Då har man även räknat in djurarter och växtarter.

– Man måste ställa olika intressen mot varandra. Det finns också behov av bostäder. Kommunen vill förtäta i centrumnära områden med bra kollektivtrafik och serviceutbud, säger Gio Olla, planarkitekt för samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

ANNONS