Ett av sju fordon i Stockholm är en cykel

Cyklister på Hornsgatan. Arkivbild.
Cyklister på Hornsgatan. Arkivbild.
Förra året var ett av sju fordon som körde runt i Stockholm en cykel. Det är en stor ökning från 2015 då cykeln var en av tio, det visar Stockholms stads nya miljörapport.

Allra flest stockholmare tar cykeln i början på sommaren, i maj och juni. I maj förra året registrerades 85 900 cykelpassager per dygn över innerstadssnittet, enligt en ny miljörapport från Stockholms stad.

Då det var som mest motortrafik på året, i oktober, räknades till 504 000 passager med motorfordon.

Det visar på att grovt ett av sju fordon var en cykel. En kraftig ökning i jämförelse med tre år tidigare – 2015 var cykeln en på tio.

Ökat 70 procent på 10 år

Om man tittar över längre tid har cyklisterna samt mopedisterna blivit många fler de senaste tio åren. Antalet cykel- och mopedpassager har ökat med 65-75 procent, enligt beräkningar av innerstadssnittet och Saltsjö-Mälarsnittet.

I förhållande till alla fordonspassager har cyklandet dock bara ökat med fem till tio procent.

Fakta

Om statistiken

Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter.

 

 

Källa: Trafikkontoret