Fordon i vägen på påfart till E18

Stillastående fordon på påfart till E18.
Stillastående fordon på påfart till E18.
Skyddsfordon påväg till den bil som står still på påfarten till E18.

En bil står still på påfarten till E18 i Kallhäll. Skyddsfordon ska vara påväg.