ANNONS

Fördubblad nota för sommarjobben

Kommunens löfte om sommarjobb till alla ungdomar mellan 15 och 18 år blir nästan dubbelt så dyrt som beräknat.

Pengarna ska tas från satsningen på välfärdsjobb.
ANNONS

Strax innan ansökningstiden för sommarjobb i kommunen gick ut i fredags hade 1 492 ansökningar registrerats i kommunens databas. Antalet kommer efter en genomgång antagligen att sjunka något på grund av dubbletter och väntas landa på cirka 1 400.

Den styrande koalitionen avsatte 5,5 miljoner kronor för satsningen i budgeten. Nu beräknar man att bara lönekostnaden för 1 400 jobb kommer landa på 7,7 miljoner och utöver det kommer cirka 2 miljoner behövas för handledning och administration.

Enligt de tjänstemän som jobbar med satsningen hade man budgeterat för en fördubbling av sommarjobben jämfört med förra året – vilket skulle innebära cirka 850 jobb – inte en garanti.

För att finansiera sommarjobbssatsningen beslutade kompetensnämnden på sitt senaste möte att skjuta till pengar från en annan av koalitionens stora satsningar, nämligen den på 350 välfärdsjobb.

– Vår bedömning är att det här inte kommer att påverka välfärdsjobben eftersom det tar längre tid än vi planerat att identifiera de här personerna och hitta ett bra jobb till dem, säger kompetensnämndens ordförande, Christian Bengtzelius (S).

Oppositionen är kritisk:

– Att försöka dölja ett ofinansierat vallöfte genom att använda pengar som är avsatta i budget för ett annat vallöfte är inget att än att försöka lura Järfällaborna och inte respektera de demokratiska forum där beslut fattas, säger nämndens andre vice ordförande, Emma Feldman (M).

Fakta

Satsningen på välfärdsjobb

I budgeten för 2015 har kommunfullmäktige avsatt 20 miljoner kronor för en satsning på 350 välfärdsjobb för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden i dag.

Det kan handla om roller som extra resurser i skolan för att ge lärarna mer tid att vara lärare, eller om att avlasta och assistera vårdpersonalen inom äldreomsorgen.

De första jobben beräknas starta efter sommaren.