Forellskolan krävs på svar om klass

Tyresö Tyresö musikklassers förening har anmält till Skolinspektionen att Forellskolan och Tyresö kommun gett bristfällig information om vad som ska ske med musikklasserna. Skolinspektionen kräver nu svar från kommunen och skolans rektor, och vill veta om dessa har brutit mot skollagens regler om inflytande och samråd med vårdnadshavare enligt skollagen.

De ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas.