Forellskolans framtid avgörs

BOLLMORA På onsdag avgörs Forellskolans framtid. Enligt ett förslag i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska skolan rivas men bio Forellen vara kvar.

– Skolan måste rivas om vi ska komma framåt med planerna för norra centrum. Vi hoppas kunna komma igång så snabbt som möjligt, säger Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef. På samma möte ska den nya stadsparken döpas. Förslaget är Centrumparken, enligt Åke Skoglund.