Förenade Care tar över Rådan

Silverdal Rådans äldreboende i Silverdal i Sollentuna står inför en förändring. Den 2 november i år tar Förenade Care över driften av äldreboendet från Aleris äldreomsorg.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i början av juni att ge företaget ansvaret för driften av äldreboendet.

Det nya avtalet gäller fram till den 1 november 2016, med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 plus 3 år. Kommunen ska inom kort kontakta boende och anhöriga för information.