Förenade skolor delas och får egna rektorer

Nyheter Askebyskolan och Rinkebyskolan ska delas upp. Det ska i stället bli två skolenheter.

Genom en uppdelning från den 1 juli 2013 vill utbildningsnämnden att rektorerna ska bli mer närvarande på respektive skola. Ett tydligare ledarskap ska leda till förbättrad undervisning.

Politikerna anser att verksamheten på detta sätt blir lättare att överblicka

Rinkebyskolan tar emot elever i årskurs 7–9 och Askebyskolan riktar sig till barn i årskurs F–6.

Byggnaderna ligger fem minuters gångväg från varandra men har varit en och samma skolenhet sedan 2004.