Förening frias för hissras i Vasastan

Angela Weber, 61, skadades i en hissolycka i sitt bostadshus på Norrtullsgatan i januari för tre år sedan. Hissen rasade cirka tre meter från andra våningen.

Hon fördes till sjukhus med flera brutna ben i ena foten. Olyckan orsakades troligen av hissens konstruktion efter en ombyggnad under 1980- talet samt av förslitningsskador.

Angela Weber har i domstol yrkat att bostadsrättföreningen ska ersätta henne med 598 200 kronor för att hon lidit ekonomisk skada på grund av lång sjukskrivning och för sveda och värk.

Föreningen har endast gått med på att kompensera henne med 4 600 kronor för sveda och värk.

Tingsrätten anser att föreningen inte gjort något fel, eftersom man anlitat en hissinstallatör och ett oberoende besiktningsföretag som besiktat och godkänt hissen innan olyckan inträffade.

Angela Weber har, enligt rätten, inte heller kunnat bevisa att det före olyckan skulle ha påtalats för föreningen att hissen var i så dåligt skick att det fanns risk för personskada, vilket hon hela tiden hävdat.

Tingsrätten väljer därför att fria föreningen och Angela Weber måste nu betala dess rättegångskostnader på närmare 340 000 kronor.

– Det är tragiskt, men jag ska överklaga därför att jag tycker att föreningen måste ta sitt ansvar. Det är ju inte den som åker i hissen som är skyldig, säger Angela Weber.

Föreningens styrelse har valt att inte kommentera ärendet.

Jag ska överklaga därför att jag tycker att föreningen måste ta sitt ansvar.Angela Weber