Förening gick i konkurs

Nacka Föreningen Mötesplats Järlahuset har gått i konkurs. Den fick nyligen nej från kommunen om ett extra bidrag på 100 000 kronor, på grund av nedtrappat stöd från Arbetsförmedlingen, och bestämde sig då för att avsluta avtalet om att driva Tjejverkstan. Då krävde kommunen tillbaka en stor del av summan som redan har utbetalats och krävde dessutom föreningen på nästan 140 000 kronor för en renovering. Det har gjort att föreningen försatts i konkurs och upphör att driva Tjejverkstan till årsskiftet. Sedan ska kommunen själv ta över driften. Fastighetsföreningen Järlahuset berörs inte av konkursen.