Förening i kulturparken räddas – hyresnämnden upphäver marknadshyra

Levande Zon, en av verksamheterna i Handens gamla folkpark, räddas från konkurs efter hyresnämndens sänkning av den föreslagna hyran. Bilden är från ett tidigare tillfälle då Levande Zon, RoJ-teatern och grannar protesterade mot den planerade exploateringen av parkområdet.
Levande Zon, en av verksamheterna i Handens gamla folkpark, räddas från konkurs efter hyresnämndens sänkning av den föreslagna hyran. Bilden är från ett tidigare tillfälle då Levande Zon, RoJ-teatern och grannar protesterade mot den planerade exploateringen av parkområdet.
Hyresnämnden säger nej till Haninge kommuns fastighetsbolags marknadshyra för en av kulturföreningarna i Handens kulturpark. Beslutet är ett stort bakslag för kommunledningen. "En rimlig slutsats blir att det inte går att ta ut marknadshyra för någon verksamhet i området", säger Raymond Svensson (C) från styrande samarbetskoalitionen.

Kulturföreningen Levande Zon, en av verksamheterna i Handens gamla folkpark som drabbats av de chockhöjd hyrorna inför 2016, räddas från omedelbar konkurs. Detta står klart sedan hyresnämnden nu beslutat att kraftigt sänka den föreslagna, nya hyran från det kommunala fastighetsbolaget Tornberget, på 165 000 kronor, till 85 000 kronor.

Mitt i har tidigare skrivit om att Tornberget inför 2016 beslutade att införa marknadshyror i den gamla folkparken, eller kulturparken. Förutom Levande Zon, så har RoJ-tetaern och Hela treenigheten svensk-ortodoxa församlingen åkt på marknadshyror, som betytt flera hundra procent ökningar av årshyran. RoJ-teatern, vars hyra skall träda i kraft 1 januari 2017, får saftigast ökning med 560 procents ökning.

Men beslutet gällande Levande Zon, som funnits i Gula villan sedan 1990, i hyresnämnden är ett stort bakslag för kommunledningen, framförallt om det nu ses som prejudicerande. Både Levande Zon och RoJ-teatern har hävdat att parken är utpekad som just kulturpark sedan 1992, och att detta ska innebära hyror som föreningar har råd med. Tornberget har inför 2016 å andra sidan hävdat att man haft alltför låga hyror i kulturparken, och att området är utpekat som just kulturpark inte spelar någon roll.

– Hyrorna som verksamheterna fick i början av 90-talet eller något senare har inte varit anpassade till våra kostnader alls. Nu får vi betalt för våra självkostnader. Tornberget ska inte ge dolda bidrag i en sänkt hyra, sade Bo Andersson, vd på Tornberget, till Mitt i inför beslutet att införa marknadshyra.

Det blir alltså en hyreshöjning i fallet Levande Zon – men bara hälften så hög som Tornberget önskat. I ett pressmeddelande Mitt i tagit del av från Levande Zon säger föreningens ombud:

– Det är oerhört skönt att Hyresnämnden nu avvisat Tornbergets orimliga krav, och man fortsätter:
– Vår utgångspunkt under hela den här tvisten har varit att Tornberget borde föra en dialog direkt med stona ägare, Haninge kommun, om man tycker att man får för dålig kostnadstäckning. Det har varit ett okänsligt förhållningssätt. När som helst har Tornberget kunnat pausa processen, backa ett steg och försöka nå en konstruktiv lösning i dialog med kommunen i stället. Det är också anmärkningsvärt att kommunledningen låtit processen fortgå utan att ingripa.
Ombuden säger också:
– Kommunstyrelsen måste tydligare kliva in och ta sitt ansvar så att fler föreningar inte hotas av chockhöjningar.

Båda politiska blocken kom tidigare i år överens om att tillskjuta medel till verksamheterna i kulturparken för deras överlevnad, men dessa pengar skulle tillskjutas först år 2017. Detta har gjort att Levande Zon levt under konkurshot i år. 30 juni gick föreningens förra hyreskontrakt ut, och först nu är alltså nya hyran klar.

Sven Gustafsson, moderaternas gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, tycker att kommunledningen borde agerat långt innan ärendet gick till hyresnämnden.
– Det är ofattbart att det här har behövt gå till hyresnämnden. Kommunledningen borde ha agerat redan i våras. Det är inte Tornbergets uppgift att subventionera hyror till föreningar. Vi har en kultur- och fritidsnämnd till detta, säger han.

Raymond Svensson (C) från den styrande samarbetskoalitionen, betonar att han ännu inte pratat med sina politikkollgor, men säger att beslutet borde innebära att det troligtvis inte går att ta ut marknadshyror i kulturparken.
– En rimlig slutsats av beslutet är att det inte finns någon marknad för de här husen, och att det inte går att ta ut marknadshyra för någon verksamhet i området. Underhållet av lokalerna i 20 år har varit minimalt. De klarar alla lagliga krav, men lokalerna har inte alltid varit ändamålsenliga, säger han, och fortsätter:

– Det rimliga menar jag är att lokalförsörjningsenheten på kommunstyrelseförvaltningen tar över ansvaret för lokalerna. Frågan om hyrorna har varit en öppen process, men beskedet om marknadsyrorna har kommit med kort varsel, och borde ha tagits på bolagsstämma, säger han.