Förening kämpar mot rivning

SÄTTRA Striden om den gamla trädgårdsmästarbostaden Sättra är inte över. I förra veckan överklagade hembygdsföreningen byggnadsnämndens beslut om att riva huset som är från 1920-talet.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om den gamla trädgårdsmästarbostaden som står och förfaller. En byggnadsantikvarisk utredning visar att byggnaden är mycket välbevarad och inte ska rivas.

Det pekar hembygdsföreningen på i sin överklagan och menar att huset kan återanvändas.