Förening önskar varmare vatten

Gångsätra Hjärt- och lungsjukas lokalförenings vattengympa i Gångsätrahallen har blivit så populär att de fått börja med två pass i veckan. Men vid det nya träningstillfället är vattnet i bassängen för kallt. Detta gör att personer med ledbesvär och artros hoppar av gruppen.

Nu har föreningen skrivit till Kultur- och fritidsnämnden och önskat att temperaturen höjs även på måndagar i bassängen.

De önskar också lite mer pengar till Gångätrahallens drift.