Förening snodde åt sig mark

Stureby När Stockholm stad gjorde mätningar för att Fortum behövde göra markarbeten upptäckte man att en bostadsrättsförening hade varit inne och nallat på kommunens mark. Föreningen hade förlängt sina trädgårdar över en gångstig och in i ett naturområde.

Nu behöver Fortum gräva i området och därför kräver stadens tillbaka marken eftersom bostadsrättsföreningen har använt den utan tillstånd.

Fortum börjar gräva i området i slutet av oktober.