Förening vill stärka flickor och kvinnor

Målet är att stärka flickor och kvinnor och se till så att de känner sig mer delaktiga i samhället.

För det är inget jämställt samhälle vi lever i, menar Hanna Westberg Amaral, en av den nystartade föreningens grundare.

Den mångkulturella kvinno- och ungdomsföreningen startades av fem flickor och två kvinnor från Farsta i början av april.

Förhoppningen är att fånga upp flickor i Farsta, Skärholmen och Tensta-Rinkeby i tidig ålder och bygga upp deras självförtroende.

Genom att låta dem delta i olika typer av aktiviteter vill föreningen att flickorna ska få upp ögonen för hur viktigt det är att ha intressen i livet.

På så sätt hoppas man på att fler ska orka studera vidare, både efter grundskolan och gymnasiet.

– Om man har flera intressen är det lättare att lägga energi på att plugga, så var det i alla fall för mig, säger Hanna Westberg Amaral, som är revisor i föreningen.

Hon har gått Kungliga Svenska Balettskolan och insåg under studietiden hur viktig dansen var för att bygga upp hennes självförtroende. Nu kommer hon att hålla i danskurser för medlemmarna.

– Danskurser kostar ganska mycket, vi vill att alla ska kunna vara med även om man inte har jättemycket pengar. Alla ska få en chans. Föreningen kommer bland annat även att arrangera en dag för mammor och döttrar, olika sportaktiviteter, matlagning och föreläsningar.

Medlemmarna ska också erbjudas läxhjälp.

– Det ska finnas något som passar alla, så att alla kan känna att ”det här är jag faktiskt bra på”, säger Hanna Westberg Amaral.

Det finns ingen undre eller övre åldersgräns för att få vara med i föreningen, alla medlemmar avgör själva om de vill vara med.

Grundarna tycker att det finns flera anledningar till varför det är viktigt att rikta sig mot just unga flickor och kvinnor.

– De är inte ett jämställt samhälle som vi lever i, tyvärr. Det är ofta vi tjejer som får kämpa oss fram, säger Hanna Westberg Amaral.

Föreningens mejladress är: kvinno-ungdom@live.se

Fakta

Fler mår dåligt

Socialstyrelsens senaste rapport visar att 30 procent av alla kvinnor i åldern 16-24 år led av ängslan, oro eller ångest 2004-2005. 1988-1989 var de 9 procent.

14 procent av männen led av besvären 2004-2005. 1988-1 989 var de 4 procent.

Ungdomar har en sämre hälsoutveckling än övriga åldersgrupper.

Källa: Socialstyrelsen