Föreningar kan ta plats i Abrahamsbergsskolan nästa år

Abrahamsbergsskolans lokaler öppnar upp för föreningslivet.
Abrahamsbergsskolans lokaler öppnar upp för föreningslivet.
Det råder stor brist på mötesplatser för föreningslivet i Stockholm.
Snart öppnar därför flera skolor upp dörrarna efter lektionstid, och en av skolorna som föreslås är Abrahamsbergsskolan i Bromma.

Mitt i har tidigare rapporterat om att det råder stor brist på mötesplatser för föreningslivet i Stockholm, och att en skola i varje stadsdel därför kommer att öppnas upp även efter lektionstid.

Läs mer: Nu öppnas skolorna upp för föreningslivet

Tanken från politiskt håll är att idrottsföreningar, kulturföreningar och eventuellt bostadsrättsföreningar ska kunna boka in tider i till exempel en aula eller ett bibliotek.

– Syftet är att göra verklighet av en vision där skolan ska vara mitt i byn. Vår uppfattning är att skolor både kan och vill erbjuda en mötesplats, vilket är nödvändigt eftersom det är en jättebrist på föreningslokaler i Stockholm, säger skolborgarråd Olle Burell (S).

Nu har utbildningsnämnden tagit ytterligare ett steg i planeringen, och snart kommer beslut fattas om att påbörja arbetet med att tillgängliggöra sju nya skollokaler, utöver idrottshallar, för föreningslivet.

Först ut är skolor i områden där det i dag råder brist på tillgängliga lokaler. Därför föreslås att Abrahamsbergsskolan i Bromma öppnar upp efter lektionstid nästa år.

När Mitt i hör av sig till Abrahamsbergsskolan för att se hur de ser på saken känner skolledningen inte till utbildningsnämndens beslut, och väljer därför att inte kommentera förslaget. Däremot poängterar de att det är märkligt att ingen dialog förts med dem.

En miss i kommunikationen, menar Burell.

– Förvaltningen har satt fart direkt, vilket är bra, men givetvis är det olyckligt om de har hoppat över dialogen med skolorna i sin första skiss, säger han.

Kan staden gå in och bestämma vilka kommunala skolor som ska öppna upp utan att först föra en dialog med skolan i fråga?

– Formellt sett kan vi ju det, men för oss är det självklart att skolornas kärnverksamhet ska komma först, så det är inget vi planerar att göra. Det här handlar bara om en olycklig kommunikationsmiss, säger Burell.