Föreningar föddes ur ilskan

Tuula Vesamäke, Anne-Marie Börjesson, Kjell Börjesson och Kurt Enqvist var med vid starten av hembygdsföreningen Amarillis.
Tuula Vesamäke, Anne-Marie Börjesson, Kjell Börjesson och Kurt Enqvist var med vid starten av hembygdsföreningen Amarillis.
I år fyller flera föreningar i kommunen jämnt.

Vad var det egentligen som satte fart på föreningsandan för 25 år sedan?

– Vi kände ett riktigt jävlar anamma på den tiden, säger Tuula Vesamäke.

Det började egentligen några år tidigare, på 1980-talet. Trångsund och Skogås fick egen kommundelsnämnd. Det som tidigare bara varit underströmmar i samhället guppade upp till ytan.

– Det väcktes en vi-känsla här. Det fanns hembygdsföreningar i Huddinge, men inte här. Det blev som en avspark för oss, säger Kjell Börjesson.

Han är ordförande i hembygdsföreningen Amarillis som är verksam i kommunens östra delar.

På den tiden förde de en undanskymd tillvaro i Trångsund och Skogås. Allting verkade hända i centrala Huddinge.

– Vi har alltid varit lite vid sidan av Huddinge, som ett bihang, säger Tuula Vesamäke som varit ordförande i konstföreningen Bellis i 22 år.

– Vi var som Huddinges blindtarm, säger Kjell Börjesson.

Samtidigt som Amarillis och Bellis bildades låg en annan förening i startgroparna. Kurt Enqvist är i dag ordförande i Stortorpsparken. 1987 var han med och byggde den.

– Det som fick mig att engagera mig var gemenskapen. Vi behövde en samlingsplats och det fanns ingen träffpunkt då. Det var därför vi gick hit varje lördag klockan nio för att jobba. Vi kämpade för att få en ordentlig mötesplats, säger Kurt Enqvist.

Och en mötesplats blev det. När föreningsveteranerna i dag träffas i Stortorpsparken kan de stolt visa upp dansbana, scen, flera möteslokaler och stugor. Alltihop byggt med ideella krafter.

Det har hänt mycket i Trångsund och Skogås de senaste 25 åren. I dag är de östra delarna inte längre en perifer parantes. Och Huddinge kommun planerar för hur utvecklingen ska kunna fortsätta.

I kommunens översiktsplan slås ambitionen för den framtida utvecklingen fast. Till exempel vill man att bebyggelsen ska förtätas, samhället ska planeras med utgångspunkt i kollektivtrafik och cykelleder, grönområden ska bevaras och olika bostadstyper ska blandas.

– Men alla områden är unika och har sina egna förutsättningar, potentialer och utmaningar, säger Joel Edding, samhällsplanerare i Huddinge kommun.

I Trångsund saknas till exempel en central park och kommunen har därför pekat ut ett område strax norr om centrum som kan vara lämpligt.

– En annan ambition är att koppla ihop Trångsund och Skogås på ett tydligare sätt, säger Joel Edding.

Men trots att kommunen växer så det knakar är föreningsveteranerna överens om att Amarillis, Bellis och Stortorpsparken inte har spelat ut sin roll.

– Trångsund och Skogås växer mer och mer. De bara bygger och bygger, men då behövs det också samlingslokaler. När centrum växer kommer behovet av Stortorps-parken att bli ännu större, säger Kjell Börjesson.

Vi var som Huddinges blindtarm.Kjell Börjesson

Fakta

Vi fyller också jämnt 2012

Segeltorps hembygdförening bildades 1992 och firar alltså 20-årsjubileum i år.

Föreningen anordnar bland annat utställning i sin lokal Magasinet och arrangerar Segeltorpsdagarna varje år.

Även föreningen Lyktan bildades 1992 och fyller 20 år.

Lyktan verkar för ett större utbud av kultur och evenemang i Skogås, Trångsund och Länna.