Föreningar kan mista fri hyra

Huddinge tillhör en minoritet kommuner som fortfarande har nolltaxa och fria lokaler för vuxenverksamhet i föreningslivet.

Snart kan det vara slut på det.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska räkna på hur mycket det kostar att erbjuda gratis lokalhyra för föreningars vuxenverksamhet.Enligt en översyn av Skandinaviska utvärderingsinstitutet, beställd av kommunen, är Huddinge kommun frikostig med det samlade stödet till föreningslivet. Att kommunen inte tar ut avgift av vuxna är direkt ovanligt.

– När många kommuner på 80-talet slopade nolltaxan och fria lokaler blev det kvar i Huddinge, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP).

Vibeke Bildt betonar att översynen inte handlar om möjligheten att spara utan om att se över hur man bäst använder skattemedel.

Om det skulle visa sig att ett slopande av nolltaxa och fria lokaler genererar 100 000 kronor till kommunbudgeten är det enligt Vibeke Bildt mycket tveksamt att gå vidare. Men handlar det om 10 miljoner blir situationen en annan.

– Jag vet inte hur mycket pengar det handlar om. Vi vill ha en fördjupad analys eftersom vi vet att vi bland annat har stora kostnader för lokalbidrag, säger hon.

Översynen har väckt reaktioner. Viveke Bildt konstaterar att ”alla förändringar mottas med skepsis”. Men i samtal har hon erfarit att sakliga argument för att vuxenverksamhet bör avgiftsbeläggas accepteras.

– Översynen säger att vi har en nästan unik situation i Huddinge. Med eventuella hyresavgifter och minskade bidrag skulle kanske nyinvesteringar underlättas, som önskemål om nya hallar. Det vore guld om det var så. Men det vet vi i november när förvaltningarna ska ge oss svar.

Fakta

374 föreningar

I Huddinge kommun finns 374 föreningar.

De har sammanlagt 67 232 föreningsmedlemmar (en person kan vara medlem i flera föreningar).

Antalet föreningsmedlemmar som är 21 år och äldre är cirka 40 000.

Källa: Huddinge kommun (Siffrorna avser 2011)