Föreningar kritiserar rörigt framtidsförslag

Fler föreningar är kritiska till visionerna i ”den rosa tidningen”.
Fler föreningar är kritiska till visionerna i ”den rosa tidningen”.
Bra informations­blad – men inte mycket till översiktsplan.

Flera föreningar underkänner kommunens rosa tidning och efterlyser ett konkret förslag att få tycka till om.

Tyresö kommun valde en annorlunda väg när man i höstas startade arbetet med att ta fram en översiktsplan för åren fram till 2035. Genom en tidig medborgardialog och ett nu avslutat samråd med en webbenkät och en rosa tidning med tre framtidsvisioner har man velat få till en bred demokratisk förankring. Och sett till att drygt 1 000 synpunkter kom in kan kommunen slå sig för bröstet.

– Jag tror faktiskt att den öppna utformningen är nyckeln till att så många Tyresöbor engagerade sig, säger Carolina Fintling Rue, projektledare för arbetet med översiktsplanen.

Men två av Tyresös största föreningar, Naturskyddsföreningen och Villaägarna Haninge-Tyresö, ifrågasätter tillvägagångssättet. Även Trollbäckens egnahemsförening är kritisk till att kommunen i stället för ett enda framtidsförslag presenterade tre visioner.

– Det gör det väldigt svårt för en medborgare att veta vad den ska ta ställning till. Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan vara begriplig och överskådlig. Det kan man knappast säga att det här materialet är, säger Solveig Dahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Att kommunen dessutom i samtliga tre visioner förutsatt att kommunen ska växa med 1 000 invånare per år fram till 2035, är också något som de två stora föreningarna är tveksamma till.

– Det ökar risken för att vi måste ta grönområden i anspråk. Om fler ska bo här behöver vi ju i stället mer närnatur, mer skyddad natur och utbyggd friluftsverksamhet, säger Solveig Dahl.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) försvarar den föreslagna höga tillväxttakten med att man utgått från regionala prognoser där man tänker sig att Tyresö liksom de flesta andra kommuner ska ta sitt ansvar.

– Syftet med en översiktsplan är ju att ha beredskap så att vi inte blir tagna på sängen. Men visar det sig att väldigt många Tyresöbor är emot den här höga ökningstakten får vi ta ställning till det, säger han.

Enligt Carolina Fintling Rue ska Tyresös invånare kunna följa hur deras åsikter används i det fortsatta arbetet med översiktplanen.

– I vissa frågor väger det väldigt jämt, så vi måste göra svåra avvägningar. Men när vi väl presenterar planen ska vi motivera hur vi tänkt, säger hon.