ANNONS

Efter 66 år läggs föreningen ned – kassan går till Råckstas unga

Eva Nehl, Kerstin Bodén , Margot Hammarsten, Råcksta Trädgårdsstadsförening
Eva Nehl, Kerstin Bodén och Margot Hammarsten, medlemmar i Råcksta Trädgårdsstadsförenings allra sista styrelse.
I 66 år har verktyg delats, gemensamma problem lösts och fester ordnats.I 66 år har verktyg delats, gemensamma
Men nu är det slut – Råckstas anrika trädgårdsstadsförening läggs ned.
– Det är jättetråkigt, men ingen verkar ha tid. Tiderna är sådana, säger Eva Nehl, en av de sista styrelsemedlemmarna.
ANNONS

I början av 1950-talet rådde nybyggaranda i Råcksta. Tomter mättes ut och fördelades, spadar sattes i jorden och hus växte upp.

Det var egnahemsmodellen som gällde, vilket innebar att staden stod för byggmaterialet men att folk själva fick bygga sina hus, om än med hjälp av hantverkare i vissa delar.

Hjälptes åt att bygga

Det var barnfamiljer som mot en tomträttsavgäld anvisades tomterna, och de fick inte vara höginkomsttagare.

– Man hjälptes åt när man byggde husen och det blev en stark gemenskap, berättar Margot Hammarsten, vars föräldrar med egna händer byggde huset på Brunflogatan där hon bor idag.

Men det fanns behov av en samlande kraft. Därför bildades – vid ett möte intill en byggfutt den 22 februari 1953 – Råckstas trädgårdsstadsförening, RTF.

Delade på verktygen

Föreningen engagerade sig i lokala frågor som vägar, trafik, sophämtning och sotning, ordnade trädgårdskurser och arrangerade fester vid midsommar, jul och julgransplundring.

Dessutom har föreningen erbjudit medlemmarna att låna verktyg och maskiner från det gemensamma redskapsskjulet. Allt från häcksax och trimmer till cementblandare, vedklyv, jordfräs och partytält har funnits till utlåning. Ett medlemsblad har kommit ut med ett par nummer om året.

Från Råcksta trädgårdsstadsförenings medlemsblad.

Familjerna fick själva bygga sina hus. Från Råcksta Trädgårdsförenings medlemsblad. Foto: Privat

MInskat intresse

I området finns drygt 300 småhus, och så sent som 2009 var 280 hushåll medlemmar. Men intresset för att delta i aktiviteter och att inneha olika förtroendeposter har minskat betänkligt på sistone, och fjolårets 65-årsjubileum fick en tråkig epilog.

ANNONS

När det till slut inte gick att hitta någon som ville ta hand om utlåningen fick det räcka och beslutet fattades: föreningen läggs ned.

– Det är konstigt att idag, när många talar om att dela på saker, då har alla här egna häcksaxar, stegar och andra verktyg, säger Kerstin Bodén, som varit föreningens kassör.

Gåva till scouterna

Men även av tråkiga saker kan det komma något gott. Föreningens kassa, som fylldes på när alla redskap såldes, kommer nu att skänkas till Mäster Olofs scoutkår i Råcksta. Det rör sig om närmare 40 000 kronor.

– Det känns roligt. Vi kommer att överlämna pengar vid en ”happening” i början av december, och vill öronmärka dem till barn härifrån Råcksta, säger Eva Nehl.

Eva Nehl, Kerstin Bodén , Margot Hammarsten, Råcksta Trädgårdsstadsförening

Eva Nehl, Kerstin Bodén , Margot Hammarsten, Råcksta Trädgårdsstadsförening