Föreningslivet blomstrar i Täby

Skylt som visar medlemsvägen.
Skylt som visar medlemsvägen.
Antalet aktiva ökar i Täbys idrottsföreningar men för kulturföreningarna är det svårare med nyrekrytering.

Det finns över 400 föreningar registrerade i Täby enligt kommunens hemsida. De flesta har funnits väldigt länge men i motsatts till kommuner i andra delar av landet växer föreningsidrotten i antalet aktiva.

– Ingen av de traditionella idrotterna tappar särskilt mycket medlemmar. Men även de nya växer. Parkouren har blivit en jättetrend som har slagit igenom riktigt stort i Täby, säger Gunnar Dahlberg, tillförordnad resultatenhetschef för idrottsföreningar och hallar i Täby kommun.

Det finns ett rikt utbud av kulturföreningar i Täby. En utmaning för många föreningarna är att få yngre medlemmar att ta vid efter de gamla.

– Många vill vara delaktiga i föreningens aktiviteter och arrangemang. Däremot är det svårare att hitta medlemmar som vill vara ordförande i en förening, eller aktiva i styrelsearbetet, säger Lina Browall kulturchef i Täby kommun.