Föreningslivet mår bra i Danderyd

Skylt som visar medlemsvägen.
Skylt som visar medlemsvägen.
Upprustade idrottsanläggningar har fått föreningslivet att blomstra i Danderyd. På kultursidan har Danderyd konsthall gett konsten en uppsving.

Överlag har idrottsklubbarna i Danderyd bra tillströmning av nya aktiva medlemmar. På senare år har flera anläggningar fått ett ansiktslyft och tillkomsten av konstgräsplaner har gett fotbollen ett uppsving i medlemsantal. Men när det gäller nya föreningar är det få som startas.

– Senaste tiden har vi inte haft några nya som sökt föreningsstöd. Det var någon parkourförening som var på väg att söka men som var lite osäkra. Annars har vi de flesta idrotter representerade i Danderyd, säger Hans Henke, fritidssamordnare i Danderyd kommun.

Idrotter som behöver utövas inomhus har lite svårare att få träningstider.

– Vi saknar lite större hallar. Det finns planer på att bygga fler med det dröjer ett tag innan de är på plats.

På kulturfronten finns ett rikt utbud av föreningar i Danderyd. En framstående aktör är föreningen Danderyd konsthall som driver konst och kultur verksamhet. Tre bibliotek har vänföreningar som bidrar med att anordna författarkvällar och seminarium, och varje kommundel har en egen hembygdsförening.

Trots många aktiva i kulturföreningslivet finns det utmaningar.

– På sikt kan det blir en utmaning i kommande generationsväxlingen att nyrekrytera medlemmar. Unga människor i dag vill gärna konsumera aktiviteter men föreningstanken är inte alltid lika självklar. Sen är det lätt att åka in i Stockholm. Det gäller för Danderyd att vara komplement till de aktiviteter som storstaden erbjuder, säger Kerstin Hassner, Kulturchef i Danderyds kommun.

 

  • 5,6 miljoner kronor om året ger Danderyd kommun föreningsidrotten i bidrag.
  • 162 000 kronor om året ges till kulturföreningar. 190 000 kronor avsätts till bidragspott att söka för genomförandet av kulturprojekt. Sen varje år delar kommunen ett Kulturstipendiat på 50 000 kronor till en ung kulturutövare.