Föreslå namn på gator och torg via webben

TYRESÖ Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att kommunen vill ta hjälp av invånarna för att hitta bra namn på gator, torg samt en park i den kommande stadsdel som går under arbetsnamnet Norra Tyresö centrum. På sin webb har kommunen nu lagt ut ett webbformulär.

En kommitté bestående av politiker, tjänstemän och något som kommunen kallar intressenter fattar sedan besluten.