Föreslår nolltaxa för matavfallet

Stockholm stad har som mål att 50 procent av alla mat­sopor ska samlas in och återvinnas. Nu vill trafik- och renhållningsnämnden, som ansvarar för sophämtningen, att det ska bli gratis att slänga mat.

Just nu får alla som återvinner mat 300 kronor i rabatt på sin sophämtning. Med det nya förslaget, som ska upp i nämnden den 13 juni, slopas den rabatten, men man tror att det går jämt ut ändå.

Taxan är 1,25 kronor per kilo. Det innebär att man måste slänga 240 kilo mat i månaden för att spara 300 kronor.

– Ju mer man slänger, desto mer sparar man, säger ansvarig politiker, Ulla Hamilton (M) trafikborgarråd i Stockholm.

Ändringen beror på att många hushåll har sagt sig sortera, trots att det inte har funnits något matavfall att hämta. Någon kan ha slängt ett enstaka bananskal och ändå fått rabatten, enligt Ulla Hamilton.

– Det blir mer rättvist, samtidigt som den administrativa bördan minskar, säger hon.

Lokaltidningen Mitt i rapporterade tidigare i våras om en utredning om soptaxan som skulle gynna dem som återvinner mat. Taxan skulle höjas i snitt 23 procent, fast mer för dem som inte sorterar sina rester. Men än så länge är den planen fortfarande på remiss och inga beslut är tagna.

Strax under 20 procent av alla villor i Bromma återvinner sitt matavfall. I snitt slänger ett hushåll 12 kilo sopor i veckan varav fem kilo är matrester.

Någon kan ha slängt ett ­enstaka bananskal och ändå fått rabatten.