Föreslår privata saluhallar

Stockholm Moderaterna i Stockholm har skrivit en motion till kommunfullmäktige om att salu­hallarna i innerstan bör ha längre öppettider. Bland annat vill man att Östermalmshallen ska ha öppet längre på vardags­kvällar samt på söndagar.

I motionen, som är underskriven av Joakim Larsson och Henrik Sjölander, båda M, skriver man också att Östermalmshallen, Hötorgshallen och Söder­hallarna bör privatiseras och inte längre drivas i kommunal regi.

Tanken är att utveckla och göra hallarna mer tillgängliga för stockholmarna.