Företag anmäler möbelgrossister

TÄBY Möbelföretaget Skandinaviska fynd har anmält en rad grossister i branschen till Konkurrensverket för leveransvägran. Enligt anmälan nekar de flesta grossisterna att sälja med hänvisning till att det redan finns andra aktörer med deras produkter i området.

Andra hänvisar bara till ett så kallat fritt sortiment som inte finns hos de stora kedjorna. Följden blir enligt företaget en osund konkurrens och mycket höga påslag i leden mellan tillverkare och återförsäljare.