Företag dömt till böter för sprängskador

Sollentuna/Nacka Ett Sollentunaföretag ska betala skadestånd till en fastighetsägare i Nacka. Det har mark- och miljödomstolen slagit fast. Bakgrunden är sättningsskador som enligt domen orsakats av de spräng- och schaktningsarbeten som företaget utfört i samband med anläggandet av en väg.

Fastighetsägaren krävde drygt 500 000 kronor, medan företaget hade gått med på 55 000. Domstolen slog fast ett belopp på 275 000 kronor.