Företag får böter för utebliven lön

JÄRFÄLLA Ett byggföretag har dömts att betala skadestånd till Svenska byggnadsarbetarförbundet.

Byggnadsarbetarförbundet har begärt att byggföretaget ska betala ut lön och semesterersättning till en medlem. Företaget har sagt nej och angivit att det inte finns anledning till förhandling.

Arbetsdomstolen har beslutat att byggföretaget ska betala 30 000 kronor i skadestånd till Byggnadsarbetarförbundet och förbundets rättegångskostnader på 23 000 kronor.