Företag fick pris för miljöarbete

UPPLANDS VÄSBY Sex företag var nominerade. Två vann.

Kommunen har gett Fiskarhedenvillan AB och Wäsby Golfklubb ett miljöstipendie på 10 000 kronor var.

Utmärkelsen går till företag som har varit föredömliga och visat ett stort miljöengagemang.

Fiskarhedenvillan AB har skapat samtal om hållbarhet i och med deras energisnåla Passivhus och Wäsby Golfklubb har arbetat med frågor som natur- och vattenvård, enligt kommunens motivering till vinnarna.