Företag fick rätt mot Täby

DANDERYD Ett danderydsföretag som förlorade en upphandling som genomfördes av Täby kommun nekades att se de övriga anbuden. Nu har Kammarrätten gett företaget delvis rätt och beslutat att kommunen måste häva sekretessen när det gäller övriga anbudsgivares priser. När det gäller förtagens referenser kvarstår däremot sekretessen.