ANNONS

Företag föreslås få köpa Seglarbyn

ANNONS

GUSTAVSBERG Enligt en nyligen beslutad detaljplan ska platsen vid Gustavsbergs hamn där båtar just nu står uppställda bebyggas. Området kallas för Seglarbyn.

Nu har kommunstyrelsen föreslagit att företaget Besqab Mark AB ska få köpa området av Värmdö kommun för att bygga bostäder.

Under upphandlingen erbjöd företaget mest för marken – 21,7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om försäljningen.