Företag förlorade varumärkestvist

Lidingö Företaget NST Nordic Security & Telecom i Söderhamn vann striden om varumärket Help A Heart. Det är inte tillräckligt likt det varumärke som Hearthelper i Lidingö använder, har Patent- och registreringsverket (PRV) bestämt.

Verket avslår därmed Lidingöföretagets invändning. NST Nordic Security & Telecom jobbar med apparater för hjärtdefibrillering samt medicinsk undervisning, och Lidingöföretaget bedriver liknande verksamhet. PRV gör bedömningen att även om varumärkena har vissa likheter så skiljer de sig åt visuellt och fonetiskt, bland annat eftersom orden är omkastade.